Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo Triển khai kế hoạch Tuổi trẻ DVTC tự hào đoàn viên đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2016.

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

Các đồng chí đoàn viên xem file đính kèm để nắm thông tin!


File đính kèm :

Bài viết liên quan