Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức hội diễn văn nghệ "SV DVTC Chào năm học mới"

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

Do ảnh hưởng của cơn bão số 11, cuộc sống Đoàn viên thanh niên bị ảnh hưởng nặng nề cần có thời gian để ổn định. Ngoài ra, hội trường tổ chức hội diễn bị hư hại nặng nên không thể tổ chức được.

Do đó, thời gian tổ chức hội diễn sẽ lùi lại đến ngày 27/10/2013. Đoàn trường sẽ có thông báo địa điểm sau.

Bài viết liên quan