Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

THÔNG BÁO tham gia Cuộc thi 06 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên trên Internet

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

THÔNG BÁO

V/v tham gia Cuộc thi 06 bài học
lý luận chính trị dành cho đoàn viên trên Internet

Căn cứ Chỉ đạo của Thành đoàn về việc triển khai học tập và kiểm tra kiến thức 6 bài học lý luận chính trị trên mạng Internet, BTV Đoàn trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng thông báo đến tất cả đoàn viên trong trường các nội dung, cụ thể như sau:

1. Thời gian và hình thức triển khai.

- Thời gian: Cuộc thi sẽ diễn ra trong thời gian 4 tuần, bắt đầu từ 1/11/2015 đến 30/11/2015. Mỗi tuần Ban Tổ chức sẽ đưa ra 1 bộ đề thi để đoàn viên, thanh niên tham gia thi.

- Địa điểm: Việc triển khai các nội dung cuộc thi sẽ được tiến hành trên địa chỉ http://thanhdoandanang.org.vn/thitructuyen.

2. Nội dung và hình thức thi và cơ cấu giải thưởng:

Xem tại địa chỉ: http://thanhdoandanang.org.vn/thitructuyen.

3. Phân công thực hiện

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao nhận thức lý luận chính trị và chất lượng đoàn viên, Ban thường vụ đoàn trường đề nghị các Chi đoàn (bao gồm cả các chi đoàn cán bộ, giảng viên) triển khai cho 100% đoàn viên tham gia cuộc thi.

Giao Đ/c Ngân (LHHD), Châu (KS), Công (DVNH) có trách nhiệm triển khai kế hoạch, theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện của các chi đoàn thuộc Khoa cho Ban thường vụ Đoàn trường (thông qua đ/c Hoàng) vào thứ 6 hàng tuần, Giao đ/c Hoàng theo dõi các chi đoàn cán bộ, giảng viên. Đề xuất khen thưởng các đơn vị làm tốt và phê bình các tập thể tham gia không tích cực vào cuộc thi.

Trên đây là thông báo về việc tham gia cuộc thi 6 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên trên Internet. Đề nghị các đ/c được phân công và các chi đoàn triển khai thực hiện/.


File đính kèm :

Bài viết liên quan