Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo kế hoạch hiến máu nhân đạo

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

Thông báo kế hoạch hiến máu nhân đạo.

Đoàn trường tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo vào ngày 31/10/2015 tại trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt Hàn.

Nay kêu gọi tất cả các thanh niên trường tích cực hưởng ứng tham gia.

Trân trọng!

Bài viết liên quan