Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Tài liệu bài giảng 6 bài lý luận chính trị

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

BCH Đoàn trường gởi các bạn Sinh viên "Tài liệu bài giảng 6 bài lý luận chính trị"

Các em sinh viên tải file word hoặc slide tại đây để tham khảo.

Hoặc xem seri video Tại đây

Trân trọng!


File đính kèm :

Bài viết liên quan