Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Quyết định đổi tên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

Quyết định đổi tên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng


File đính kèm :

Bài viết liên quan