Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng lần thứ III Nhiệm kỳ 2017 - 2019

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

Thực hiện Kế hoạch số 260-KH/TĐTN-TCKT ngày 20/9/2016 của Thành Đoàn Đà Nẵng về việc Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Đà Nẵng lần thứ XVIII Nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ban Thường vụ Đoàn Trường ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2019


File đính kèm :

Bài viết liên quan