Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi viết “Sinh viên Đà Nẵng - Những câu chuyện đẹp” Và Thể lệ cuộc thi

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016- 2017, Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc thi viết “Sinh viên Đà Nẵng - Những câu chuyện đẹp”. Xem file đính kèm!


File đính kèm :

Bài viết liên quan