Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Kế hoạch Ra quân khắc phục hậu quả bão số 11, năm 2013

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

Thực hiện công văn số 395/TĐ ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Thành Đoàn Đà Nẵng về việc ra quân khắc phục hậu quả bão số 11, Ban thường vụ Đoàn trường CĐN Du lịch Đà Nẵng xây dựng kế hoạch tham gia làm vệ sinh bãi biển Phạm Văn Đồng và phân công cụ thể như sau:

1. Thời gian: ngày 17 và 18 tháng 10 năm 2013

- Buổi sáng: 7h00

- Buổi chiều: 13h30

2. Địa điểm:

Tập trung tại tượng Mẹ Âu Cơ, bãi biển Phạm Văn Đồng.

3. Thành phần:

3.1. Buổi sáng các ngày 17/10/2013 và 18/10/2013: điều động đoàn viên/thanh niên các chi đoàn 1CHD, 1CLH1, 1CKS1, 2CLH2, 2CNH, 3CKS1, 3CCB, 3TCB, 3CLH1.

3.2. Buổi chiều các ngày 17/10 và 18/10/2013: điều đồng đoàn viên/thanh niên các chi đoàn 1CCB, 1CLH2, 2CKS2, 2CLH1, 3CKS2, 3CNH, 3CHD, 3CLH2.

Các chi đoàn được phân công, mỗi buổi cử ít nhất 5 đoàn viên thanh niên mang theo cuốc, xẻng hoặc chổi tham gia làm vệ sinh tại bãi biển Phạm Văn Đồng. Buổi sáng có mặt lúc 7h00, buổi chiều 13h30 các ngày 17 và 18/10/2013.

Lưu ý: Các chi đoàn trùng lịch học buổi nào thì không cần cử đoàn viên tham gia buổi đó, đoàn trường sẽ điều động tham gia các hoạt động sau.

4. Phân công triển khai:

- Giao đ/c Trần Thị Huyền Trang triệu tập các chi đoàn tại mục 3.1, Đ/c Võ Lệ Uyên triệu tập các chi đoàn tại mục 3.2.

- Giao Đ/c Tôn Thất Duy chủ trì buổi sáng ngày 17/10, đ/c Tạ Quang Duẩn chủ trì buổi chiều 17/10, đ/c Lê Thị Thảo chủ trì buổi sáng 18/10, đ/c Đỗ Minh Châu chủ trì buổi chiều 18/10. Đ/c chủ trì có nhiệm vụ tập trung đoàn viên thanh niên tại tượng Mẹ Âu Cơ, điểm danh quân số trước khi tham gia làm vệ sinh. Báo cáo số lượng cho Ban thường vụ Đoàn trường sau khi kết thúc hoạt động.

Đề nghị các chi đoàn và các đ/c được phân công triển khai thực hiện.

Bài viết liên quan