Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Hướng dẫn tổ chức đại hội Chi Đoàn các lớp

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các lớp tổ chức Đại hội Chi Đoàn, BCH Đoàn Trường hướng dẫn các chi Đoàn tổ chức Đại hội Chi Đoàn cụ thể như sau:

- Hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi Đoàn lớp: DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan