Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Hướng dẫn thực hiện công tác đoàn vụ và sinh hoạt tại nơi cư trú

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

Hướng dẫn thực hiện công tác đoàn vụ và sinh hoạt tại nơi cư trú

Các bạn Sinh viên đọc hướng dẫn ở file đính kèm và thực hiện!


File đính kèm :

Bài viết liên quan