Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Hướng dẫn Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

Ban thường vụ Đoàn trường thông báo các chi đoàn văn bản số 16/HD-TĐ ngày 8/7/2013 về việc hướng dẫn các Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú, bí thư chi đoàn các lớp thông báo để các đoàn viên được biết.


File đính kèm :

Bài viết liên quan