Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Hướng dẫn đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2016

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

Đoàn Trường hướng dẫn đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2016.

Các bạn Sinh viên xem file đính kèm và thực hiện!


File đính kèm :

Bài viết liên quan