Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Họp Ban chấp hành Đoàn trường mở rộng Triển khai kế hoạch Hội trại 26-3

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội trại truyền thống 26-3 “Sức trẻ DVTC – 2013”, Ban thường vụ Đoàn trường triệu tập họp Ban chấp hành Đoàn trường mở rộng. Cụ thể như sau:

Thời gian: 17h00 ngày 13/3/2013.

Địa điểm: Phòng 4.1, 63 Phan Đăng Lưu.

Thành phần, số lượng:

- BCH Đoàn trường;

- Bí thứ, phó bí thư của 19 chi đoàn trực thuộc.

Nội dung:

- Triển khai kế hoạch Hội trại 26-3.

- Lấy ý kiến góp ý về một số nội dung trong Hội trại.

Đề nghị các đồng chí được triệu tập có mặt dự họp đầy đủ. Mọi trường hợp vắng mặt phải có lý do chính đáng và phải có xin phép bằng văn bản./.

Bài viết liên quan