Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Đoàn Thanh niên thông báo về Cuộc thi hùng biện tiếng Anh và Kế hoạch hoạt động các CLB

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

Các bạn sinh viên xem file đính kèm!

Trân trọng!


File đính kèm :

Bài viết liên quan