Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên 2016

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên 2016

Các bạn sinh viên xem file đính kèm!

Trân trọng!


File đính kèm :

Bài viết liên quan