Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo điều chỉnh lịch thi KTM lần 1, Lớp 10CCB, HKI - NH 2022-2023 (từ 28-31/03/2023)

Ngày cập nhật: Thứ ba, 14/03/2023
Thông báo điều chỉnh lịch thi KTM lần 1, Lớp 10CCB, HKI - NH 2022-2023 (từ 28-31/03/2023)

Bài viết liên quan