Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo điểm tổng kết HK 2, năm học 2014-2015

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 11/08/2019
THÔNG BÁO
Về phản hồi điểm tổng kết HK 2, năm học 2014-2015
Hiện nay đã có điểm tổng kết HK 2, năm học 2014-2015, đề nghị ban cán sự các lớp liên hệ giáo vụ khoa để nhận điểm tổng kết của lớp mình.
Mọi phản hồi về điểm, HSSV liên hệ phòng đào tạo để được giải quyết.
Thời gian nhận phản hồi đến hết 16h ngày 30/9/2015./.

Bài viết liên quan