Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

(THÔNG BÁO) Về việc trở lại học tập đối với Sinh viên K9, K10 và thi kết thúc môn học đối với K8 từ ngày 30/10/2020

Ngày cập nhật: Thứ năm, 29/10/2020
THÔNG BÁO
Về việc trở lại học tập sau bão số 09
 
Hiện nay, cơn bão số 9 đã đi qua, Nhà trường đã tập trung khắc phục hậu quả do bão gây ra đã xong. Nhà Trường thông báo cho toàn thể Sinh viên K9, K10 tập trung trở lại học tập và thi kết thúc học Kỳ 2 năm học 2019 - 2020 đồi với sinh viên K8 theo lịch đã ban hành kể từ ngày 30/10/2020 (thứ sáu).

Bài viết liên quan