Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo về việc phân bổ đơn vị thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 8 (cập nhật)

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 14/11/2020
Thông báo về việc phân bổ đơn vị thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 8 (xem chi tiết)
Phân nhóm tổ chức sự kiện (xem chi tiết)
Phân nhóm xây dựng và thực hiện chương trình du lịch (xem chi tiết)
 

Bài viết liên quan