Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo về việc dừng tiếp nhận gạo và nhu yếu phẩm cho cây ATM gạo nghĩa tình tại Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng

Ngày cập nhật: Thứ tư, 22/04/2020
Trường Cao đẳng du lịch Đà Nẵng xin thông báo dừng việc tiếp nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân từ 17h00, ngày 23/4/2020 (thứ 5). 
Xem chi tiết tại đây

 

Bài viết liên quan