Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

(THÔNG BÁO) về việc cho sinh viên, giảng viên nữ được nghỉ ngày thứ 5 - 29/10/2020

Ngày cập nhật: Thứ tư, 28/10/2020

Trước tình hình thời tiết mưa bão, Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên, giảng viên nữ được nghỉ ngày thứ 5 - 29/10/2020.
Toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm văn phòng đi làm bình thường. Giảng viên nam đi làm bình thường để tập trung khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra.

Bài viết liên quan