Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo về phân lớp và gặp mặt giảng viên chủ nhiệm sinh viên Cao đẳng khóa 10

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 02/10/2020
Thông báo về phân lớp và gặp mặt giảng viên chủ nhiệm sinh viên Cao đẳng khóa 10 (Xem chi tiết)
Danh sách giảng viên chủ nhiệm các lớp Cao đẳng khóa 10 (Xem chi tiết)

- Danh sách lớp Quản trị khách sạn: (Xem chi tiết)
- Danh sách lớp Quản trị khu resort: (Xem chi tiết)
- Danh sách lớp Quản trị nhà hàng: (Xem chi tiết)
- Danh sách lớp Quản trị lữ hành: (Xem chi tiết)
- Danh sách lớp Hướng dẫn du lịch: (Xem chi tiết)
- Danh sách lớp Kỹ thuật chế biến món ăn: (Xem chi tiết)
- Danh sách lớp Phiên dịch tiếng anh du lịch: (Xem chi tiết)

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ tại Phòng đào tạo.

Bài viết liên quan