Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

(THÔNG BÁO) về lịch học bù của lớp 8CKS7 và 8CBP

Ngày cập nhật: Thứ hai, 19/10/2020
Thông báo về lịch học bù của lớp 8CKS7 và 8CBP (nghỉ ngày thứ 7 do mưa bão):
- Lớp 8CKS7 học bù môn Nghiệp vụ lễ tân 2 (Cô Hiệp) vào ngày 20/10/2020, tiết 1-4, phòng D304.
- Lớp 8CBP học bù môn Nghiệp vụ lữ hành 2 (Cô Linh Đan) vào ngày 20/10/2020, tiết 1-4, phòng Thực hành lữ hành.
 

Bài viết liên quan