Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo về danh sách sinh viên dự kiểm tra tiếng anh đầu vào khóa 10

Ngày cập nhật: Thứ ba, 29/09/2020
Thông báo về danh sách sinh viên dự kiểm tra tiếng anh đầu vào khóa 10 và phân công cán bộ coi thi (Xem chi tiết)

Ghi chú:
- Sinh viên mới nộp học phí chưa có tên trong danh sách vẫn đi dự thi theo lịch của nhóm 2 tại phòng C304 (đem theo biên lại nộp học phí để đối chiếu)
 

Bài viết liên quan