Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo triệu tập HSSV tham dự lễ ký kết hợp tác kết hợp hội thảo hướng nghiệp từ tập đoàn MOS Burger ngày 13/09/2019

Ngày cập nhật: Thứ năm, 12/09/2019

Thông báo triệu tập HSSV tham dự lễ ký kết hợp tác kết hợp hội thảo hướng nghiệp từ tập đoàn MOS Burger ngày 13/09/2019

 

 

thong_bao.jpg

Thông báo triệu tập sinh viên ngày 13/09/2019

Bài viết liên quan