Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo tổ chức kiểm tra tiếng anh đầu vào cho sinh viên khóa 10

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 26/09/2020
Nhà trường thông báo đến các bạn sinh viên khóa 10 về Kế hoạch tổ chức kiểm tra tiếng anh đầu vào (Xem chi tiết).
Danh sách các nhóm thi sẽ công bố vào ngày 29/9/2020 trên website.

Bài viết liên quan