Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

(THÔNG BÁO) - Thời khóa biểu lớp Đức - học trực tuyến từ ngày 03/5 đến 09/05/2021

Ngày cập nhật: Thứ tư, 05/05/2021
Thời khóa biểu lớp Đức - học trực tuyến từ ngày 03/5 đến 09/05/2021 (xem chi tiết)
Các bạn sinh viên lớp Đức liên hệ giáo viên chủ nhiệm để biết thông tin tài khoản và mật khẩu đăng nhập vào ứng dụng Microsoft team để học tập.

Bài viết liên quan