Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo thay đổi Thời khóa biểu Tuần 46 (29/6 đến 05/7/2020) đối với các lớp 8CKS2, 8CKS4, 8CKS5, 8CKS6, 8CKS7, 8CKS8, 8CRS

Ngày cập nhật: Thứ ba, 07/07/2020
Do lịch công tác của Chuyên gia có thay đổi đột xuất, phòng đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên lớp 8CKS2, 8CKS4, 8CKS5, 8CKS6, 8CKS7, 8CKS8, 8CRS ghi lại thời khóa biểu thay đổi từ ngày mai (8/7) của tuần 46 để đi học đông đủ nhé.
Thân ái! 
(Xem chi tiết lịch thay đổi)

Bài viết liên quan