Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo sinh viên khóa 8, khóa 9 trở lại học tập trung tại trường

Ngày cập nhật: Thứ tư, 16/09/2020
Nhà trường thông báo đến các bạn sinh viên khóa 8 và khóa 9 về lịch học tập trung tại trường (Xem nội dung chi tiết)
 

Bài viết liên quan