Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

THÔNG BÁO phòng thi tốt nghiệp môn Chính trị và Lý thuyết nghề năm 2021

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 03/04/2021
THÔNG BÁO phòng thi tốt nghiệp môn Chính trị và Lý thuyết nghề năm 2021
- Thông báo (xem chi tiết)
- Phòng thi Chính trị (xem chi tiết)
- Phòng thi Lý thuyết nghề (xem chi tiết)
- Phòng thi Lý thuyết nghề Phiên dịch (xem chi tiết)

Bài viết liên quan