Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

Ngày cập nhật: Thứ ba, 17/10/2023
- Do tình hình mưa lũ diễn biến còn phức tạp, khó dự báo nên tất cả HSSV tiếp tục nghỉ học ngày 18/10/2023
- Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, ban cán sự lớp thông báo cho các bạn biết thông tin và đảm bảo an toàn

Bài viết liên quan