Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo nghỉ học để phòng tránh bão số 13

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 13/11/2020
Do ảnh hưởng của cơn bão số 13, nhà trường thông báo đến sinh viên toàn trường nghỉ học hai ngày 14/11/2020 và 15/11/2020 để phòng tránh bão.

Bài viết liên quan