Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo mở lớp học tiếng Nhật của Mos Burger tại trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng từ ngày 2/10 đến 11/10

Ngày cập nhật: Thứ ba, 01/10/2019

Thông báo mở lớp học tiếng Nhật của Mos Burger tại trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng từ ngày 2/10 đến 11/10

Xem chi tiết tại đây !!!

Bài viết liên quan