Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo lịch thi KTM lần 1, Khóa 11, HKII - NH 2021-2022 và điều chỉnh thời gian thi môn Cung cấp dịch vụ ăn uống tại bàn 1 và NV nhà hàng 1 từ sáng 19/7 chuyển thành chiều 19/7/2022.

Ngày cập nhật: Thứ ba, 12/07/2022
Thông báo lịch thi KTM lần 1, Khóa 11, HKII - NH 2021-2022 và điều chỉnh thời gian thi môn Cung cấp dịch vụ ăn uống tại bàn 1 và NV nhà hàng 1 từ sáng 19/7 chuyển thành chiều 19/7/2022.

Bài viết liên quan