Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo Lịch học trực tuyến từ ngày 03/9/2020 và Hướng dẫn học trực tuyến

Ngày cập nhật: Thứ tư, 26/08/2020
Phòng đào tạo Thông báo đến các bạn Sinh viên Khóa 8 và Khóa 9 các nội dung liên quan đến việc học trực tuyến từ ngày 03/9/2020 như sau:
1. Thông báo học trực tuyến và Hướng dẫn sinh viên cách đăng nhập lớp học bằng tài khoản Microsoft Teams (xem chi tiết)
Link xem hướng dẫn đăng nhập trên điện thoại (xem chi tiết)
Link xem hướng dẫn đăng nhập trên máy tính (xem chi tiết)

2. Lịch học thử ngày 31/8/2020 (xem chi tiết). Các bạn Sinh viên phải hoàn thành kích hoạt tài khoản Microsoft Teams đúng thời gian quy định để đăng nhập buổi học thử này.

3. Lịch học trực tuyến chính thức từ ngày 03/9/2020 (xem chi tiết)

Các bạn sinh viên nhớ giữ gìn sức khỏe và chú ý bảo đảm an toàn phòng chống dịch nhé.

Bài viết liên quan