Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo lịch học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh - Khóa 10 năm 2020

Ngày cập nhật: Thứ ba, 29/09/2020
Thông báo lịch học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh - Khóa 10 năm 2020
Lịch học cụ thể nhóm C1 (Xem tại đây)
Lịch học cụ thể nhóm C2 (Xem tại đây)
Lịch học cụ thể nhóm C3 (Xem tại đây)
Lịch học cụ thể nhóm C4 (Xem tại đây)
Lịch học cụ thể nhóm C5 (Xem tại đây)
Lịch học cụ thể nhóm C6 (Xem tại đây)

Sinh viên đi học nghiêm túc, đúng giờ. Mọi thắc mắc liên hệ tại Phòng đạo tạo để được hướng dẫn.

Bài viết liên quan