Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo lịch học bù các môn học/mô đun của ngày thứ 2 (12/10/2020) đối với sinh viên Khóa 8.

Ngày cập nhật: Thứ hai, 12/10/2020
Thông báo lịch học bù các môn học/mô đun của ngày thứ 2 (12/10/2020) đối với sinh viên Khóa 8. (xem chi tiết)
Sinh viên khóa 9 và khóa 10 sẽ học bù vào tuần sau.

Bài viết liên quan