Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH THI TOEIC (ĐỢT 3, Ngày 25 và 26 tháng 2)

Ngày cập nhật: Thứ hai, 20/02/2023
Nhà trường thông báo kế hoạch và danh sách thi Toeic đợt 3, ngày 25,26 tháng 02 năm 2023, các em truy cập link bên dưới để xem chi tiết.
/uploads/images/files/KH%20to%20chuc%20thi%2025-26_02_2023.pdf

Bài viết liên quan