Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH THI TOEIC (ĐỢT 2, Ngày 20.2.2023)

Ngày cập nhật: Thứ năm, 16/02/2023
Nhà trường thông báo kế hoạch và danh sách thi Toeic đợt 2 - ngày 20.02.2023, các em truy cập link bên dưới để xem chi tiết.
/uploads/images/files/KH%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20thi%20TOEIC%20DOT%2020_2_2023.pdf

Bài viết liên quan