Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo hướng dẫn học trực tuyến và Lịch học trực tuyến từ ngày 20/4 đến 26/4/2020

Ngày cập nhật: Thứ ba, 14/04/2020
- Lịch học trực tuyến từ ngày 20/4 đến 26/4 (xem chi tiết!)

- Thông báo hướng dẫn học trực tuyến (xem chi tiết!)

- Xem video hướng dẫn cài đặt và học trực tuyến trên điện thoại thông minh tại đây
 

Bài viết liên quan