Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo HSSV khóa 10 bắt đầu học Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa

Ngày cập nhật: Thứ tư, 16/09/2020
Thông báo HSSV khóa 10 mới nhập học bắt đầu học Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa

Thông báo HSSV khóa 10 mới nhập học bắt đầu học Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa từ ngày 22/9/2020 đến ngày 26/9/2020, 
- Danh sách lớp học chính trị đầu khóa. Ngày 21/9/2020 các em xem tại địa chi website: dvtc.edu.vn
- Lịch học chính trị đầu khóa theo từng lớp.  Ngày 21/9/2020 các em xem tại địa chi website: dvtc.edu.vn
Chú ý: Các bạn tân sinh viên khóa 10 ở xa đã đăng ký nhập học trực tuyến theo dõi sắp xếp vào học đúng thời gian trên.

Bài viết liên quan