Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo điều chỉnh Thời khóa biểu Tuần 47 đối với các lớp 8CHD1, 8CHD3, 8CLH1, 8CLH2, 8CNH

Ngày cập nhật: Thứ ba, 14/07/2020
Thông báo điều chỉnh Thời khóa biểu Tuần 47 đối với các lớp 8CHD1, 8CHD3, 8CLH1, 8CLH2, 8CNH.
Các bạn sinh viên xem lại lịch thay đổi của ngày thứ 6 và thứ 7 để học tập và tham dự hội thi đầy đủ nhé. (Xem chi tiết)
Thân ái!.

Bài viết liên quan