Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo điều chỉnh Thời khóa biểu từ ngày 21/9 đến 27/9/2020

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 25/09/2020
Thông báo điều chỉnh Thời khóa biểu từ ngày 21/9 đến 27/9/2020:
- Toàn thể sinh viên khóa 8 và khóa 9 nghỉ học các môn học/mô đun ngày thứ 7 (26/9/2020).
- Sinh viên lớp 9CKS_Đức và 9CCB_Đức vẫn học tập bình thường.

* Sinh viên khóa 8 bắt đầu học tập trung tại trường từ ngày 28/9/2020.
* Sinh viên khóa 9 chú ý theo dõi lịch thi các môn học/mô đun lần 1 - học kỳ 2.

 

Bài viết liên quan