Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu từ ngày 02/11 đến 08/11/2020

Ngày cập nhật: Thứ hai, 02/11/2020
Phòng đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên khóa 9 và khóa 10 về điều chỉnh thời khóa biểu một số môn học và bổ sung lịch học bù cho các ngày nghỉ do mưa bão để kịp tiến độ thi của học kỳ. Các bạn xem chi tiết và tham gia học tập đầy đủ. 

Thời khóa biểu lớp Đức (xem chi tiết)

Bài viết liên quan