Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

THÔNG BÁO điều chỉnh thời khóa biểu lớp từ ngày 03/06 đến 06/06/2021

Ngày cập nhật: Thứ tư, 02/06/2021
THÔNG BÁO điều chỉnh thời khóa biểu từ ngày 03/06 đến 06/06/2021 đối với môn Văn hóa ẩm thực và thực đơn (lớp Cô Hương) và môn Tổ chức sự kiện (lớp Thầy Nghĩa). (Xem chi tiết)
 

Bài viết liên quan