Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo điều chỉnh lịch thi KTM môn AN NINH AN TOÀN (ngày 17/6 chuyển qua 20/6/2022)

Ngày cập nhật: Thứ hai, 13/06/2022
Thông báo điều chỉnh lịch thi KTM môn AN NINH AN TOÀN (ngày 17/6 chuyển qua 20/6/2022)

Bài viết liên quan