Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo điều chỉnh lịch thi KTM lần 1, kỳ 2, khóa 11 (từ ngày 19/8 đến 25/8/2022)

Ngày cập nhật: Thứ năm, 18/08/2022
Thông báo điều chỉnh lịch thi KTM lần 1, kỳ 2, khóa 11 (từ ngày 19/8 đến 25/8/2022)

Bài viết liên quan