Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo điều chỉnh lịch thi KTM lần 1, Khóa 12-Môn Khảo sát tuyến điểm du lịch, HKI - NH 2022-2023 (Ngày 04/03/2022)

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 24/02/2023
Thông báo điều chỉnh lịch thi KTM lần 1, Khóa 12-Môn Khảo sát tuyến điểm du lịch, HKI - NH 2022-2023 (Ngày 04/03/2022)

Bài viết liên quan