Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo điều chỉnh lịch thi KTM lần 1, Khóa 11, HKII - NH 2022-2023 (môn Tổ chức thực hiện chương trình du lịch lớp 11CLH))

Ngày cập nhật: Thứ năm, 13/04/2023
Thông báo điều chỉnh lịch thi KTM lần 1, Khóa 11, HKII - NH 2022-2023 (môn Tổ chức thực hiện chương trình du lịch lớp 11CLH))

Bài viết liên quan